ELITE

TOP8 ELITE GENERAL RANKING

+110 KG – SUPER HEAVYWEIGHT

RANKATHLETE COUNTRY POINTS
1Pavlo Kordiyaka 
Ukraine 10
2Reza Gheitasi Iran9
3Alexander Kuzmin Russia8

more

U110 KG – HEAVYWEIGHT

RANKATHLETE COUNTRY POINTS
1


2


3


more

U95 KG – MIDDLEWEIGHT

RANKATHLETE COUNTRY POINTS
1


2


3


more

U80 KG – LIGHTWEIGHT

RANKATHLETE COUNTRY POINTS
1


2


3


more