Ukraine Strongmen championship 2018

Ukraine Strongmen championship 2018 was held in Kiev on 28-29 of April.
Results:
– 95 kg
1. Roman Gricelyak (Lviv)
2. Viktor Posudevsky (Riga)
3. Oleksandr Skripchenko (Melitopol)– 110 kg
1. Pavlo Gaisha (Kiev)
2. Vitaly Gerasimov (Dnepropetrovsk)
3. Jury Ogonovsky (Lviv)
+110 kg
1. Oliksy Novikov (Kiev)
2. Pavlo Kardiyaka (Lviv)
3. Andriy Burshtin (Chernivci)

Stashenko_log2 Novikov_podium Kordiyaka_fermer Kochergin_tire Burshtyn_superyoke CHempionat-Ukrayiny-zi-strongmenu-13-1280x850 Gaisha_Dumbell2 logo-1280x800

95(2)110 110plus(1)

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.